Slovenské centrum dizajnu (SCD), Bratislava

Name: 
Slovak Design Centre (SDC), Bratislava
Kontakt: Katarína Hubová Riaditeľka
Email: 

SCD - logoSlovenské centrum dizajnu je organizácia pôsobiaca v rezorte kultúry SR od roku 1991. Centrum realizuje aktivity zamerané na propagáciu dizajnu, publikačnú, vzdelávaciu a výstavnú činnost, odborné poradenstvo, organizuje súťaže dizajnu. Vydáva v SR jedinú špecializovanú revue o dizajne Designum. Spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov (ICSID, ICOGRADA, IFI).

Jej poslaním je informačná podpora rozvoja dizajnu v Slovenskej republike – získavať, uchovávať a šíriť informácie o dizajne.

Share

Related