MEDIA Desk Slovensko, Bratislava

Name: 
MEDIA Desk Slovakia, Bratislava
Kontakt: Vladimír Štric Riaditeľ
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5710 1537

MEDIA Desk Slovensko je spoločná kancelária Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a programu MEDIA Brusel. Vznikla 1. apríla 2003 a jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe MEDIA a administratívnu podporu pre prekladateľov projektov.

Činnosť kancelárie MEDIA Desk:

– zabezpečovanie distribúcie informácií o programoch MEDIA,

– ich sprístupňovanie v slovenských prekladoch na distribúciu v tlačenej i elektronickej forme,

– príprava a realizácia propagačných kampaní,

– avíza na jednotlivé uzávierky (inzercia, publikovanie a podobne),

– zabezpečovanie administratívnej podpory pre podávateľov projektov (pomoc pri vypracovávaní projektov),

– poskytovanie konzultácií, informácií o termínoch a podmienkach jednotlivých programov,

– koordinácia s centrálou programov MEDIA a s ďalšími partnermi v zahraničí.

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady vstúpil od 1. januára 2007 do platnosti nový program MEDIA na roky 2007 – 2013 s celkovým rozpočtom 755 miliónov EUR. Hlavnými cieľmi programu sú:

1. Uchovávať a rozširovať európsku kultúrnu rozmanitosť a audiovizuálne dedičstvo a tiež umožniť čo najväčší prístup k nemu, propagovať medzikultúrny dialóg.

2. Zvyšovať cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel v rámci Európskej únie i mimo nej.

3. Posilňovať konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho sektora v rámci otvoreného trhu. 

Kancelária MEDIA Desk je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu a jej činnosť je financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskou komisiou.

Share

Related