Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta, Bratislava

Budova Reduta (foto Tim Doling)
Name: 
Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Reduta, Bratislava
Kontakt: Prof. Marian Lapšanský Generálny riaditeľ

Budova Reduty z roku 1773 bola pôvodne sýpkou. Dnes je jednou z najdôležitejších kultúrnych pamiatok Bratislavy. V roku 1901 ju odkúpilo mesto, aby ju premenilo na „palác kultúry“. Podľa pôvodného plánu sa mala bratislavská Reduta ponášať na Redutu vo Viedni, ale nakoniec vyzeral náčrt inak. Prestavba začala v roku 1911. Od roku 1913 – 1919 sa renovovalo priečelie v kombinácii neobarokového, rokokového a secesného štýlu, ktorý mal evokovať obdobie vlády cisárovnej Márie Terézie. V Redute sídlilo niekoľko prvotriednych podnikov a kultúrnych inštitúcií. Vďaka príjemnej atmosfére počas koncertov, kabaretných vystúpení, kinematografie a prostredníctvom reštaurácií sa Reduta stala centrom pre tých, ktorí sa radi zabávali. Do histórie vstúpili i tanečné večery známe ako „Zábava pri čaji o piatej“: Od roku 1916 organizuje Bratislavská koncertná asociácia predstavenia v hlavnej sále s kapacitou 700 divákov. Od roku 1950 sídli v budove Reduty Slovenská filharmónia.

O rôznych hudobných súboroch, ktoré sú členmi Slovenskej filharmónii sa dozviete na linkách: Slovenský filharmonický orchester (SFO), Slovenský filharmonický zbor (SFZ) a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala.

Poznámka: Budova Reduty je momentálne v rekonštrukcii. V období rekonštrukčných prác na budove bratislavskej Reduty sa prechodným sídlom Slovenskej filharmónie stala historická budova Slovenského národného divadla.

Share

Related