Škola remesiel ÚĽUV, Bratislava

Name: 
ÚĽUV Craft School Bratislava
Kontakt: Oľga Fratričová Manažérka
Telefónne číslo: 421 (0) 2 908 767715

Škola remesiel ÚĽUV v Bratislave ponúka kurzy remesiel pre dospelých a pre deti a mládež. Pre účastníkov kurzov sú počas celého roka k dispozícii materiálové ukážky starých remeselných výrobkov zo študijných zbierok ÚĽUV. Medzi dielne Školy remesiel ÚĽUV patri: Rezbárska dielňa, vybavená nielen súčasnými pracovnými pomôckami, ale aj náradím zo starých remeselníckych dielní; Tkáčska dielňa s krosnami a náradím na ďalšie textilné techniky; Košikárska dielňa na prácu s prútím, slamou a kukuričným šúpolím; Hrnčiarska dielňa, ktorá umožňuje kompletné vyhotovenie vlastného keramického výrobku – ručné vytočenie na hrnčiarskom kruhu, vyzdobenie a vypálenie v elektrickej peci; Drotárska dielňa zameraná na prácu s drôtom.

Share

Related