Brämerova kúria, Bratislava

Brämerova kúria (foto Tim Doling)
Name: 
Brämer Mansion, Bratislava
Kontakt: Gabriella Jarábik Správkyňa
Email: 

Brämerova kúria (foto Tim Doling)

SNM - logoRenesančná kúria s ranobarokovou prestavbou, klasicisticky upravená začiatkom 19. storočia. Základy Brämerovej kúrie pochádzajú z druhej polovice 16. storočia. Budova s nepravidelnou štvorkrídlovou zástavbou okolo ústredného dvora vznikla prestavbou starších neskorogotických domov. Počas renesančnej prestavby sa dobudovalo aj západné krídlo, dostavalo schodisko, zjednotili fasády a postavili nárožné polkruhové vežičky. Počas ranobarokovej prestavby v prvej tretine 18. storočia sa dostavalo severné dvorné krídlo.

Po pamiatkovej obnove koncom 20. storočia sa stala v roku 2002 sídlom Múzea kultúry Maďarov na Slovensku SNM.

Share

Related