Bienále animácie Bratislava

Name: 
Biennial of Animation Bratislava
Kontakt: Peter Čačko Riaditeľ
Kontakt: PhDr. Katarína Minichová ArtD. Vedúca sekretariátu, Programová riaditeľka

Bienále animácie Bratislava - logoMedzinárodný festival animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava (BAB) je podujatím, ktoré má už svoju tradíciu. Na začiatku sa formovalo ako sprievodné podujatie inej významnej kultúrnej udalosti – Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Medzinárodné prehliadky animovaných filmov pre deti sa uskutočnili v rokoch 1985, 1987 a 1989. V roku 1991 získal BAB štatút medzinárodného filmového festivalu.

Bienále animácie Bratislava je na mape svetových festivalov jedinečný, pretože ako jediný na je zameraný výhradne na filmy určené detskému divákovi. Jeho poslaním je umožniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, sledovať jej výtvarné kvality a prepojenie na ilustráciu, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať tak všestranný rozvoj tohto druhu filmového umenia. BAB má od roku 1993 aj záštitu Medzinárodného centra filmov pre deti a mládež (CIFEJ).

Cena PRIX KLINGSOR sa udeľuje od roku 1991 a predstavuje ocenenie za celoživotnú tvorbu. Vyznamenáva osobnosti, ktoré vo svojej tvorbe dokonale spájajú vysoké výtvarné i filmárske kvality a oslovujú detského diváka. Nositeľmi tejto ceny sú vynikajúce osobnosti európskeho a svetového animovaného film: Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Fréderic Back, Faith Hubleyová, Gene Deitch, Co Hoedman, Břetislav Pojar, Caroline Leafová, Michel Ocelot.

Od roku 1999 sa začala na festivale udeľovať ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO na počesť významného slovenského grafika a ilustrátora, ktorý patril k zakladateľom festivalu. Medaily sa udeľujú za mimoriadny umelecký, výtvarný i odborný prínos v oblasti animovaného filmu. Ich nositeľmi sú napríklad Jan Švankmajer, Jean Francoise Laguionie, Viktor Kubal, Marie Benešová, Gabriela Gavalčinová, Paul Driessen, Ludvík Kadleček, Rudolf Urc, Koji Yamamura.

Medzinárodná porota udeľuje v súťaži hlavnú cenu festivalu CENU VIKTORA KUBALA za najlepší film, Cenu UNICEF, Cenu CIFEJ a Cenu Sv. Vojtecha – CENU VIŠEGRÁDU. Na festivalových predstaveniach hlasujú aj detskí diváci a udeľuje sa CENA DETSKÉHO DIVÁKA.

Súčasťou festivalu sú retrospektívne prehliadky, profilové prehliadky tvorcov, tematické filmové pásma, medzinárodné odborné semináre a sympóziá. Koncepcia i programová skladba festivalu sa postupne mení a modernizuje, v súčasnosti sa kladie dôraz na podporu interaktivity, komunikácie s malým i dospelým divákom, a tá sa prelína do všetkých podujatí. Filmové predstavenia i diskusie s osobnou účasťou tvorcov majú za cieľ nadviazať užšiu spoluprácu s divákom pri stretnutí so špičkovou kultúrou. Ďalšou ambíciou je podnecovať nastupujúcu generáciu mladých tvorcov v oblasti animovaného filmu. V roku 2008 festival otvoril novú praktickú i teoretickú platformu – tvorivé dielne pod vedením významných tvorcov spojené s premietaním animovaných filmov, vytvorených deťmi. Festival sa tak stáva v prudko sa rozvíjajúcej dobe vzniku nových médií a technológií prirodzeným miestom pre mediálnu výchovu a spoluprácu s budúcim kultivovaným divákom. V priebehu niekoľkých dní Bratislava víta významných filmových tvorcov i legendy svetového animovaného filmu a spolu s aktívnou účasťou širokého spektra divákov vzniká hodnotné a neopakovateľné kultúrne podujatie.

Bienále animácie sa koná pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky. Organizátorom festivalu je Sekretariát BAB v BIBIANE - Medzinárodnom dome umenia pre deti.

Share

Related