Hudobné centrum, Bratislava

Name: 
Music Centre Slovakia, Bratislava
Kontakt: Oľga Smetanová Riaditeľka
Kontakt: Viktória Slatkovská Sekretariát
Email: 

Hudobné centrum - logoHudobné centrum je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorej poslaním je podporovanie slovenskej hudobnej kultúry:

- organizovaním a sprostredkovaním koncertov a umeleckých programov,

- prezentáciou diel slovenskej hudobnej tvorby

- organizovaním vybraných medzinárodných hudobných festivalov

- propagáciou slovenskej hudobnej kultúry doma a v zahraničí,

- vydávaním hudobnín, kníh o hudbe a mesačníka Hudobný život

- dokumentáciou hudobného života na Slovensku,

- koordináciou informácií o hudobných projektoch.

Hudobné centrum má sídlo v Dome svätej Kataríny, budova sa nachádza v centre Starého Mesta a má veľkú historickú hodnotu. V dome sa nachádza kaplnka zo 14. storočia, ktorá stále funguje ako miesto modlitby.

História Hudobného centra siaha do roku 1969, kedy vznikla umelecká agentúra Slovkoncert, garantujúca hudobné festivaly a samostatné koncerty vážnej i populárnej hudby, ktorá vďaka dobovému zvýšeniu a rozšíreniu právomocí slovenských inštitúcií nadobudla renomé v slovenskom i medzinárodnom kontexte. V roku 1997 sa Slovkoncert stal súčasťou Národného hudobného centra a roku 1999 vzniklo jeho transformáciou Hudobné centrum so štyrmi oddeleniami. dokumentačným, vydavateľským, vonkajších vzťahov a ekonomickým.

Hudobné centrum je členom medzinárodných organizácií: Medzinárodná asociácia hudobných informačných centier (IAMIC), Európska konferencia propagátorov novej hudby (ECPNM), Medzinárodná asociácia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML).

K aktivitám Hudobného centra patria:

- cyklus koncertov NEDEĽNÉ HUDOBNÉ MATINÉ v Mirbachovom paláci v Bratislave

- Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

- Melos-Étos - Medzinárodný festival súčasnej hudby

- udeľovanie Ceny Ľudovíta Rajtera

Share

Related