Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

Name: 
ÚĽUV Regional Craft Centre, Bratislava
Kontakt: Viera Kleinová Manažér
Telefónne číslo: 421 (0) 908 767712

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Bratislave vzniklo v roku 2006 a slúži ako kontaktné miesto pre remeselníkov, zaujímajúcich sa o služby odborného poradenstva. Okrem toho pripravuje výstavy vo výstavnej sieni Dizajn štúdio ÚĽUV, zameriava sa na predstavovanie mladých autorov orientovaných na využitie remesiel v súčasnom dizajne a úžitkovej výtvarnej tvorbe, usiluje sa o širšiu spoluprácu centra s miestnymi remeselníkmi a výtvarníkmi, orientovanými na remeslo a v kompetencii má tiež chod Školy remesiel ÚĽUV a Dizajn štúdia ÚĽUV. V centre sa nachádzajú viaceré dielne Školy remesiel ÚĽUV, ako napr. drotárska alebo tkáčska dielňa, knižnica na prezenčné štúdium literatúry a časopisov, predajňa remeselníckych potrieb, ľudových krojov a odbornej literatúry a reštaurácia.

Share

Related