Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku "Christo Botev", Bratislava

Name: 
"Christo Botev" Cultural Association of Bulgarians and their Friends in Slovakia, Bratislava
Kontakt: Dušan Zachar Predseda sekcie

Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku „Christo Botev“ je dobrovoľným združením občanov Slovenska bulharskej národnosti, bulharských občanov s trvalým pobytom na území Slovenska a priateľov bulharského národa spomedzi občanov Slovenskej republiky.

Poslaním zväzu je zachovať národné povedomie a národnú identitu svojich členov, ako aj kultúrne zvyklosti bulharského národa. Činnosť zväzu je nezávislá od politických strán a hnutí a riadi sa zákonmi Slovenskej republiky.

Zväz svoju činnosť propaguje vo zväzovom časopise „Roden glas“, v médiách a na kultúrno-spoločenských akciách, výstavách a vystúpeniach tanečných a hudobných skupín. Organizuje výlety, zábavy, posedenia pre svojich členov a priateľov zväzu. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy pri organizovaní rôznych podujatí.

Share

Related