Slovenská hudobná únia (SHÚ), Bratislava

Name: 
Slovak Music Union (SHÚ), Bratislava
Kontakt: Egon Krák Riaditeľ

SHU (1)SHÚ združuje tri spolky, ktoré majú právnu subjektivitu a nezávislosť: Spolok Slovenských skladateľov, Spolok hudobného folklóru a Slovenskú muzikologickú asociáciu.

Poslaním Únie sú najmä: (a) všestranne slúžit rozvoju hudobnej kultúry na Slovensku, (b) vytvárať podmienky pre slobodnú umeleckú, teoretickú a organizačnú prácu v oblasti hudobnej kultúry, (c) spolupracovať pri rozvíjaní medzinárodných stykov v oblasti hudobnej kultúry, (e) vykonávať edičnú, propagačnú a agentážnu činnosť, (f) udeľovať vyznamenania a uznania významným osobnostiam a hudobným spoločenstvám za prínos v oblasti hudobnej kultúry.

Share

Related