CSEMADOK Bratislava

Kontakt: Béla Hrubík Predseda zväzu
Gellért Reicher Vedúci sekretariátu

CSEMADOK - logoKultúrna organizácia Maďarov žijúcich v Československu vznikla 5. mája 1949 v Bratislave pod názvom Kultúrny zväz maďarských pracujúcich v Československu (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete). Zaužívalo sa jej skrátené pomenovanie CSEMADOK, čo je akronym vytvorený zo začiatočných písmen maďarského názvu. Neskoršie sa názov organizácie viackrát zmenil, ale slovo CSEMADOK zostalo ako logo v názve organizácie dodnes.

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – CSEMADOK.

Činnosť CSEMADOK-u je zameraná na rozvoj a prezentáciu maďarskej národnostnej kultúry na Slovensku. CSEMADOK v súčasnosti prevádzkuje 16 oblastných kancelárií a ústrednú kanceláriu. Tieto kancelárie koordinujú prácu 396 základných organizácií, ktoré majú spolu asi 50-tisíc členov. Zdá sa, že zväz ako kultúrna, občianska organizácia pomaly nachádza svoje miesto v spoločenskom živote Maďarov na Slovensku, kde je schopná v prípade potreby zmobilizovať značné sily v záujme ochrany práv, tradícií a kultúry a v záujme zachovania identity maďarskej menšiny na Slovensku.

Share

Related