Satelit výstavno-informačný bod, Bratislava

Name: 
Satellite Exhibition and Contact Point, Bratislava
Kontakt: Katarína Hubová Riaditeľka

Výstavno-informačný bod Satelit prevádzkuje Slovenské centrum dizajnu od roku 2007. Táto výstavná sieň a informačný bod pomáha centru dizajnu prezentovať na verejnosti súčasné aktivity a novinky v oblasti slovenského dizajnu. Satelit otvára brány pravidelným výstavám, ktoré prinášajú ako profesionálny, tak i študentský dizajn. Zároveň sa tu konajú i prezentácie, tvorivé dielne, diskusie a odborné semináre. Priestory Satelitu umožňujú pravidelnú výmenu v rámci výskumných projektov i výstav, spoločne so zahraničnými organizáciami.

V Satelite sa okrem iného stretávajú tí, ktorí za zaujímajú o informácie o dizajnérskej teórii a praxi na Slovensku. Môžeme tu získať nové i staré vydania časopisu Designum a aby si návštevníci mohli pozrieť on-line publikácie vydavateľstva SCD, nachádza sa tu počítačový terminál s prístupom na túto stránku.

Share

Related