Národné kinematografické centrum, Bratislava

Name: 
National Cinematographic Centre, Bratislava
Kontakt: Ing. Alexandra Strelková Riaditeľka
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5710 1527

SFÚ - logoNárodné kinematografické centrum má na starosti propagáciu slovenskej kinematografie na Slovensku i v zahraničí, sústreďovanie a poskytovanie komplexných informácií a služieb súvisiacich so slovenskou kinematografiou a za publikovanie všeobecnej a odbornej filmovej literatúry (časopisy, propagačné materiály, knihy, DVD nosiče). Zahřňa:

Share

Related