Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, oblastné reštaurátorské ateliéry Bratislava

Name: 
Monuments Board of the Slovak Republic, Bratislava Restoration Atelier
Kontakt: Mgr. Zuzana Benčeková-Tahy Riaditeľka
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5465 0167

Pamiatkový úrad SR - logoJedny z dvoch oblastných reštaurátorských ateliérov na Slovensku, ateliéry Bratislava, patria pod správu Pamiatkového úradu SR a prebiehajú v nich výskum i reštauračné práce ako štátna pomoc ohrozeným kultúrnym pamiatkam. Chemicko-technologické laboratórium sa venuje chemicko-materiálnej analýze vzoriek.

Sústreďuje sa najmä na rekonštrukciu kamenných sôch, architektúry, drobných ozdobných a kamenných predmetov, nástenných malieb a štukových výzdob, na farebné i bezfarebné drevorezby, visiace obrazy a tabuľové maľby, kovy a kovové častice. Podporuje snahu povýšiť reštaurátorstvo na umelecko-vedeckú disciplínu, dokumentuje reštauráciu pamiatok, posudzuje už vykonanú reštauráciu diel z umeleckého, technologického a metodického aspektu, pripravuje odborné správy a názory. Takisto sa venuje publikačnej a výstavnej činnosti. V ateliéroch v Bratislave sa konajú pracovné semináre a tvorivé dielne, ktoré sa zameriavajú na skvalitnenie výkonu reštaurátorov pri obnovovaní kultúrnych pamiatok.

Share

Related