Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Name: 
World Association of Slovaks Living Abroad
Kontakt: Vladimír Skalský Predseda

SZSZ - logoSlováci z celého sveta, ktorí sa v júli roku 2002 zišli v Bratislave na stálej konferencii "Slovenská republika a zahraniční Slováci", dohodli sa, že na to, aby mohli účinne a s plnou váhou slova prehovoriť, musia mať nástroj. Nástroj takpovediac svetový, čiže organizáciu Slovákov žijúcich a pôsobiacich po celom svete. Organizáciu, ktorá ich spojí v snahe byť užitoční sebe aj svojmu milovanému Slovensku, a ktorá im vytvorí prepoklady pre účinnú spoluprácu a vzájomnú komunikáciu. Organizáciu, ktorá dokáže prehovorť spoločným hlasom, napriek rôznorodému historickému, politickému či náboženskému zafarbeniu jej členských subjektov a bez ohľadu na to, kedy tieto Slovensko opustili a v ktorú stranu sveta sa vydali.

Preto vzniklo Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Členmi sú slovenské spolky pôsobiace v zahraničí, ale aj osobnosti slovenskej diaspóry, ktoré váhu svojho slova využívajú v prospech Slovenska aj mimo krajanských organizácií.

Skutočnosť, že SZSZ sa r. 2004 stala členom európskej organizácie „Europania vo svete“ (ETTW) svedčí o tom, že dosiahnutie našich cieľov vidíme nie v izolovanom konaní, ale v zapojení sa do celoeurópskeho hnutia účinnej ochrany a podpory diaspóry Europanov, čiže aj nás Slovákov, na celom svete.

Share

Related