RUD - remeslo, umenie, dizajn

Name: 
RUD - Crafts, Art, Design
Kontakt: Zora Valentová, Adriena Pekárová, Mária Nepšinská Redaktorky
Periodicita: Štvrťročne

Časopis vychádza od roku 2000, systematicky sa venuje problematike tradičného a súčasného remesla, dizajnu a úžitkového umenia. Prináša aktuálne profily tvorcov, reportáže z výstav, príspevky a informácie z diania v oblasti dizajnu, remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti. Vychádza ako štvrťročník v celofarebnej úprave na 56 stranách, s anglickým resumé. Je určený profesionálnym tvorcom a remeselníkom, študentom výtvarných škôl, rovnako širokej kultúrnej verejnosti. Vydavateľom časopisu je ÚĽUV Bratislava, špecializovaná organizácia pre podporu remesiel v SR.

Share

Related