Ceny a prémie za divadelnú a rozhlasovú tvorbu

Ceny a prémie za divadelnú a rozhlasovú tvorbu LF 2007 Martin Huba (foto Peter Procházka)
Name: 
Awards and Premiums for Theatre and Radio Production
Kontakt: JUDr. Ladislav Serdahély Riaditeľ
Kontakt: Mgr. Eva Sokolová Námestníčka riaditeľa
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5296 1259
Periodicita: Ročne

Ceny a prémie za divadelnú a rozhlasovú tvorbu LF 2007 Martin Huba (foto Peter Procházka)

Share

Related