Prečo som na svete rád/rada

Name: 
Why am I Happy to Be in the World
Kontakt: PhDr. Ingrid Hupková, PhD. Generálna manažérka projektu

Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou. Poslaním súťaže je zdôraznovať prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí so zameraním na legálne drogy (alkohol, tabak, lieky...) a nelegálne drogy, posilňovať hodnotový systém mládeže na princípe rovesníckeho pôsobenia, pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

Pôvodný slovenský projekt je kľúčovým projektom MK SR k prevencii drogových závislostí. Hlavným organizátorom je Národné osvetové centrum – KSP v spolupráci s Kanceláriou NR SR a Športom proti drogám, o. z.., za podpory Protidrogového fondu, MK SR a MZV SR. Realizuje sa ako celoštátna tematická výtvarná súťaž, celoštátna putovná výstava vybraných prác so sprievodnými podujatiami, prezentácia výtvarných diel našej mládeže v zahraničí. História projektu sa začala v Bratislave v roku 1994. Takmer pätnásťapoltisíc chlapcov a dievčat vo veku od 14 do 18 rokov v histórii súťaže vyjadrilo prostredníctvom výtvarnej výpovede svoj postoj k drogám a k závislosti. Podľa pôvodného slovenského vzoru sa dnes projekt realizuje v národných súťažiach v iných krajinách (Fínsko, Taliansko, Uzbekistan, Tadžikistan, Nórsko, Poľsko). Finalisti ich súťaží zasielajú výtvarné práce na Slovensko a slovenská porota z nich vyberie absolútneho víťaza ich národných kôl. Výber prác domácich i zahraničných účastníkov ako putovná výstava reprezentoval myšlienku projektu vo vyše 459 reprízach výstavy na Slovensku, v Maďarsku (Gyor), Bulharsku (Sofia), Rakúsku (Viedeň, OSN), vo Fínsku (Helsinki), v USA (New York, OSN), Austrálii (Canberra, Sydney, Adelaide, Tasmánia), Nórsku (Oslo, Trondheim, Molde), Francúzsku (Štrasburg, RE), Poľsku (Varšava, Ciechanów, Poswin), vo Velkej Británii (Londýn), Švajčiarsku (Ženeva, OSN) a v Uzbekistane (Taškent, Buchara, Samarkand, Navoi). Ocenenia projektu: Cena OSN (Vieden, New York 1998), Cena predsedu NR SR, Cena podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu, Cena podpredsedu vlády SR – predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Cena ministra kultúry SR, Cena ministra vnútra SR, Cena ministra zahraničných vecí SR, Cena riaditeľa Protidrogového fondu.

Share

Related