Pamiatky a múzeá - revue pre kultúrne dedičstvo

Name: 
Monuments and Museums - cultural heritage review
Kontakt: Univ. prof. PhDr. Matúš Kucera, DrSc. Šéfredaktor
Periodicita: Štvrťročne

Pamiatky a múzeá - logoRevue pre kultúrne dedičstvo prezentuje: pamiatkový výskum; zbierky - akvizície; reštaurovanie - obnovu; osobnosti; nové expozície; technické pamiatky; publikácie; a výročné ceny časopisu.

Vychádza od roku 1952. Časopis v rokoch 1952 – 1960 vychádzal s názvom Pamiatky a múzeá, v rokoch 1961 – 1991 bol premenovaný na Vlastivedný časopis. Od roku 1991 sa revue vrátila k pôvodnému názvu.

Vydavateľmi sú Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR .

Share

Related