kød - konkrétne ø divadle

kod
Name: 
code - concrete about theatre
Kontakt: Mgr. Dáša Čiripová Šéfredaktorka
Kontakt: Mgr. art. Juraj Hubiňák Redaktor
Periodicita: Mesačník

kod

Mesačník kød – konkrétne o divadle je jediným divadelným časopisom svojho druhu na Slovensku. Od marca 2007 ho vydáva Divadelný ústav v Bratislave. Časopis v prvom rade napĺňa chýbajúci priestor pre divadelnú kritiku a absenciu platformy pre vyjadrenie tvorcov. Vo svojich tradičných i netradičných rubrikách predstavuje najnovšie inscenácie prostredníctvom recenzií, kritík, esejí či rozhovorov s tvorcami. Autormi textov sú renomovaní slovenskí divadelní teoretici a praktici.V kød-e čitatelia tiež nájdu profily tvorcov, informácie o zahraničnej divadelnej scéne, komentáre a postrehy na tému kultúrnej politiky, zaujímavé články z divadelnej teórie a histórie, úryvky a texty divadelných hier a dramatizácií. Vznik časopisu kød úzko súvisí aj so vznikom Informačnej siete theatre.sk, Monitoringu divadiel na Slovensku. Príloha dekødér prináša aktuálne ponuky grantov, tvorivých dielní, konkurzov a súťaží, vzdelávacích programov, konferencií, seminárov, divadelných festivalov a výstav o divadle.

Časopis čitateľov poteší nielen zaujímavým obsahom, ale tiež súčasnou grafikou a množstvom fotografií. Časopis je okrem iného priestorom pre propagáciu aktivít a projektov Divadelného ústavu a všetkých profesionálnych divadiel na Slovensku.

Share

Related