Poľský klub

Name: 
Polish Club
Kontakt: Dr. Elžbieta T. Dutková Prezident

Poľský klub – Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku je spoločenská a kultúrna organizácia občanov Slovenskej republiky poľskej národnosti, občanov Poľskej republiky žijúcich na území Slovenskej republiky ako aj občanov hlásiacich sa k poľskému kultúrnemu odkazu. Organizácia si za cieľ vytýčila vytvárať podmienky pre spoločenský, kultúrny, vedecký a športový vývoj jej členov a priaznivcov a propagáciu resp. šírenie poľskej kultúry a osvety. Poľský klub má v súčasnosti tri regionálne sídla – v Bratislave, Martine a Košiciach.

Share

Related