Guide to the Slovak Republic

Webová stránka Slovakia.org prezentuje objektívne a nestranné informácie spolu s vyváženým komentárom o slovenskej politike, spoločnosti, histórii, kultúre a hospodárstve, najmä v anglickom jazyku. Cieľom tejto stránky je robiť verejnosti osvetu o Slovenskej republike prístupným spôsobom.

Slovakia.org je neziskový podnik (ako aj ukazuje doména .org), ktorý svoju činnosť venuje šíreniu informácií o Slovenskej republike a s tým spojených otázok; je to úplne súkromný podnik bez akejkoľvek vládnej, nevládnej alebo politickej spolupráce. Neodporúča, neschvaľuje, nesponzoruje alebo akýmkoľvek spôsobom nepodporuje komerčné produkty alebo služby.

Share

Related