Rusínska obroda

Name: 
Rusyn Revival
Kontakt: Vasil Turok

Rusínska obroda na Slovensku pôsobí v oblasti rozvoja kultúrnych potrieb a aktivít rusínskej národnostnej menšiny. Poskytuje metodickú a odbornú pomoc pri rozvoji kultúrnych aktivít, živej a písanej kultúry, napríklad vydaním magnetofónovej pásky s nahrávkami najúspešnejších vystúpení z prvých dvoch ročníkov svojho festivalu humoru pod názvom Figliarska nôta.

Share

Related