AMFO

Kontakt: Dr. Zuzana Školudová Koordinácia
Periodicita: Každoročne

Celoštátna súťaž amatérskej fotografie AMFO je najstaršia a najväčšia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku. Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť priestor na konfrontáciu a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku.

Trojstupňová postupová súťaž a prehliadka amatérskej fotografie (okresné a krajské kolá, celoštátne kolo) nie je tematicky vymedzená. Na súťaži sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan Slovenskej republiky. Súťaž je členená podľa vekových a formálnych kritérií. Súťažiaci sa prihlasujú do jednotlivých skupín a kategórií: skupina A – amatéri – autori nad 21 rokov, skupina B – juniori – a) autori do 16 rokov, b) autori do 21 rokov, obe skupiny súťažia v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia fotografií. Regionálne a krajské kolá zabezpečujú regionálne osvetové strediská. Výsledky súťaže – fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania – sa prezentujú na celoštátnej výstave. Súťažné práce v celoštátnom kole hodnotí odborná porota. Táto porota urobí aj výber národných kolekcií, ktoré odporučí na medzinárodné súťaže FIAP – Bienále čiernobielej fotografie, Bienále farebnej fotografie, Bienále príroda, Bienále mládežníckej fotografie. Odbornovzdelávaciu časť podujatia predstavuje rozborový seminár a tvorivá dielňa, ktorých cieľom je podporovať umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.

Share

Related