Košická hudobná jar

Name: 
Košice Music Spring Festival
Kontakt: PaedDr. Mgr. art. Július Klein Riaditeľ
Email: 

Štátna filharmónia Košice - logoMedzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar (KHJ) vznikol v roku 1956 a patrí medzi najstaršie hudobné festivaly na Slovensku. Zo skromných začiatkov vyrástla Košická hudobná jar v medzinárodné koncertné a umelecké podujatie, ktoré završuje každoročne koncertnú sezónu v Košiciach. V prvom období svojej existencie, v ktorom sa formovala dnešná podoba festivalu, sa prezentovali na koncertoch komorné súbory a sólisti prevažne z domáceho interpretačného zázemia, orchester košického rozhlasu a divadla, neskôr Košický komorný orchester. Postupne sa pôsobnosť Košickej hudobnej jari rozšírila na teritórium východného Slovenska. Vynikajúcu úroveň koncertov v nasledujúcich rokoch – najmä po otvorení koncertnej sály Domu umenia v r. 1963 – zabezpečila Slovenská filharmónia (dirigent Ladislav Slovák), Česká filharmónia (dirigenti: Karel Ancerl a Václav Neuman), Leningradská filharmónia, Gewandhausorchester Lipsko, Symfonický orchester mesta Birmingham a mnohí domáci a zahraniční renomovaní sólisti. Rozhodujúci význam v hudobnom živote Košíc má rok 1969, keď sa na otváracom koncerte 14. ročníka Košickej hudobnej jari – 16. apríla – prvýkrát predstavila novozaložená Štátna filharmónia Košice so šéfdirigentom Bystríkom Režuchom. V rokoch 1970 – 1990 bol súšasťou KHJ aj Medzinárodný organový festival. Od roku 1991, keď sa Štátna filharmónia stala hlavným organizátorom týchto 2 festivalov, sa organový festival osamostatnil: KHJ sa pravidelne koná v máji, MOF v septembri.

Košická hudobná jar je v súčasnosti fórom s možnosťou konfrontácie interpretačných výkonov domácich a zahraničných sólistov i komorných súborov. Nepredstavuje iba pestrú paletu koncertov, ale v posledných rokoch aj výtvarné umenie (inštalovanie výstav v Dome umenia). Na obohatení festivalu sa každoročne podieľa svojimi predstaveniami aj Opera Štátneho divadla v Košiciach.

Share

Related