Súťaž Kultúrna pamiatka roka

Name: 
Cultural Monument of the Year Award
Kontakt: PhDr. Pavol Šimunič, CSc. Generálny riaditeľ
Periodicita: Ročne

Súťaž Kultúrna pamiatka roka organizuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu na základe návrhov odbornej poroty.

Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP. Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka s cieľom podporiť zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva.

Share

Related