Zázračný oriešok – festival rozhlasových rozprávok

Name: 
Magic Nut – a Festival of Radio Fairy Stories
Kontakt: Alexandra Štullerová-Koreňová Oddelenie pre styk s verejnosťou SR
Telefónne číslo: 421 (0) 911 576143
Kontakt: Tamara Buzyn Oddelenie pre styk s verejnosťou SR
Telefónne číslo: 421 (0) 911 576140

Slovenský rozhlas - logoCieľom festivalu je prezentácia a súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby, stretnutia tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a večerníčkov – deťmi a ich rodičmi, s pedagógmi a pracovníkmi knižníc.

Festival rozhlasových rozprávok s podtitulom Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Súťažná prehliadka produkcie rozprávok Slovenského rozhlasu sa koná každé dva roky. Prvýkrát sa uskutočnila v roku 2001. Súťažné príspevky vyberá literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu. Usporiadateľmi festivalu sú mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a Slovenský rozhlas. Súťažné kategórie: rozprávkové hry a monologické rozprávky. Odborná a detská porota udeľujú cenu Zázračný oriešok v každej súťažnej kategórii autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy. Zvláštna cena Slovenského rozhlasu sa udeľuje spisovateľovi, hercovi alebo režisérovi, ktorý svojím dielom výrazne ovplyvnil rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti.

Share

Related