FESTIVAL SKORÉ MELÓNY n.o.

Name: 
EARLY MELONS FESTIVAL n.p.o.
Kontakt: Eva Ujlakyová Riaditeľka festivalu
Kontakt: Mgr. Eva Michalková Umelecká riaditeľka
Telefónne číslo: 421 (0) 910 938 268

Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons umožňuje publiku vytvoriť si obraz o aktuálnej študentskej tvorbe doma aj v zahraničí a posilňuje spoluprácu medzi krajinami a filmovými školami. Program je zameraný na európsku produkciu z posledného obdobia, pričom zvláštnu pozornosť venuje filmom višegrádskeho regiónu. Festival prináša široký výber tém a spôsobov ich stvárnenia, umožňuje kontakt publika, autorov filmov a profesionálov a vytvára priestor na kultúrnu výmenu na regionálnej i medzinárodnej úrovni. Cieľom festivalu je stať sa slobodnou platformou pre ľudí, ktorí svet reflektujú cez médium filmu, videoartu a fotografie.

Share

Related