Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Name: 
Ivan Sokol International Organ Festival
Kontakt: PaedDr. Mgr. art. Július Klein Riaditeľ
Email: 

Štátna filharmónia Košice - logoMedzinárodný organový festival (MOF) je najstarším organovým festivalom na Slovensku. Zakladateľom a dramaturgom bol sólista Štátnej filharmónie Košice Ivan Sokol. Organové recitály významných domácich a zahraničných umelcov sa sústreďujú prevažne do Dómu sv. Alžbety, organové koncerty so symfonickým orchestrom do koncertnej sály Domu umenia (kde je od roku 1978 k dispozícii moderný 3-manuálový organ s 2 hracími stolmi (mechanická a elektrická traktúra). MOF bol 20 rokov integrálnou súčasťou Košickej hudobnej jari, v roku 1991 sa festival osamostatnil a koná sa v úvode koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice – v 2. polovici septembra. Týmto osamostatnením dostáva organový festival ešte väčšiu závažnosť a rozsiahlejší manévrovací priestor pre dramaturgiu.

Share

Related