Medzinárodný festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET

Name: 
ONE WORLD International Documentary Film Festival
Kontakt: Eva Zaťková
Telefónne číslo: 421 (0) 0905 984 410

JEDEN SVET svet je filmový festival dokumentárnych filmov, ktorý predstavuje prehliadku filmov z rôznych kútov sveta zaoberajúcich sa problematikou porušovania ľudských práv, odkrývaním pozadia konfliktov nahliadajúcich do života utečencov a žien či ľudí žijúcich v nedemokratických režimoch.

Filmový festival JEDEN SVET organizuje občianske združenie Človek v ohrození.

Prináša filmy, ktoré sú o skutočných ľuďoch a o ich skutočných problémoch. Sú zároveň aj o nás a o tom, kde a ako vlastne žijeme. Otázok je množstvo a mnohé z uvádzaných dokumentárnych filmov na ne prinášajú aspoň čiastočné odpovede.

Share

Related