Nu Dance Fest

Kontakt: Petra Fornayová Riaditeľka

Nu Dance Fest je medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla. Cieľom festivalu súčasného tanca a pohybového divadla je vytvoriť priestor na konfrontáciu domácej a zahraničnej tvorby. Milovníkom tanečného umenia chce priblížit nové trendy v súčasnom tanci a pohybovom divadle, ponúka medzižánrové predstavenia a konceptuálne zaujímavé objekty. Hlavnou osobnosťou združenia je tanečníčka a choreografka Petra Fornayová, ktorá je aj iniciátorkou a organizátorkou medzinárodného festivalu Nu Dance Fest, ktorý každoročne prebieha v Bratislave a prezentuje tanečné projekty zo Slovenska a európskych krajín.

Share

Related