Medzinárodný filmový festival Bratislava

Name: 
International Film Festival Bratislava
Kontakt: Peter Nágel Programový riaditeľ festivalu
Kontakt: Vladimír Krajniak Výkonný riaditeľ

Festival sa uskutočňuje každoročne od roku 1999. Je členom Európskej koordinácie filmových festivalov. Hlavnou programovou sekciou festivalu je medzinárodná súťaž prvých a druhých hraných filmov (dlhometrážny debut alebo v poradí druhý dlhometrážny film režiséra, nakrútený v podmienkach profesionálnej alebo nezávislej produkcie). Súťažné filmy hodnotí medzinárodná porota, ktorá udeľuje tieto ceny: Grand Prix za najlepší film, Cenu pre najlepšieho režiséra, Cenu za najlepší ženský herecký výkon, Cenu za najlepší mužský herecký výkon. Od prvého ročníka festivalu získavajú tvorcovia za ocenené filmy sklenené sošky, ktoré vyrába skláreň RONA, a. s., Lednické Rovne, s viac ako storočnou tradíciou. Autormi ceny sú Rastislav Uličný, kreatívny riaditeľ agentúry MUW Saatchi & Saatchi, a mladý dizajnér Mgr. art. Patrik Illo. Od roku 2005 MFF Bratislava udeľuje aj mimoriadne ceny. Ďalšie programové sekcie festivalu predstavujú nesúťažné prehliadky a retrospektívne sekcie. Hlavnými organizátormi festivalu sú občianske združenie Ars Nova a Partners Production.

Share

Related