Medzinárodný televízny festival programov pre deti a mládež

Name: 
International Festival of Television Programmes for Children and Youth
Kontakt: Mgr. Mária Sedláková Riaditeľka festivalu
Kontakt: Lívia Filusová Manažérka

STV - logoPoslaním festivalu je prezentácia najlepších diel európskej a svetovej televíznej tvorby pre deti a mládež, tvorivá konfrontácia a reflexia súčasných trendov vývoja televíznej tvorby pre deti a mládež.

Na festivale sa každoročne udeľuje Cena Dunaja:

Share

Related