Medzinárodný folklórny festival Myjava

Name: 
Myjava International Folk Festival
Kontakt: Michal Maliarik Vedúci oddelenia mládeže, kultúry a športu

Medzinárodný folklórny festival Myjava sa pravidelne koná od roku 1959 v polovici júna v prírodnom amfiteátri. Myjava a priľahlá príroda na západnom Slovensku predstavujú významnú etnografickú oblasť s vlastnou ľudovou kultúrou a folklórnymi tradíciami, ktoré dodnes prezentujú rôzne folklórne súbory a zoskupenia.

Najlepšie folklórne súbory a jednotlivci z celého Slovenska, ako aj zo zahraničia, každoročne vystupujú na tomto festivale. Myjavský festival patrí k prvým festivalom v roku, ktoré sa konajú pod šírom nebom a tým vzrastá i jeho popularita. Kvalitný program je zvyčajne doplnený rôznymi sprievodnými podujatiami.

Share

Related