ekotopfilm - Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji

Name: 
ekotopfilm - International Festival of Sustainable Development Films
Kontakt: Ing. Pavol Lím Generálny riaditeľ
Ing. Róbert Brožek Projektový manažér
Telefónne číslo: 421 (0) 902 233 322

Poslanie festivalu:

● SPÁJAŤ – Festival je ojedinelou platformou spájania dvoch, pôvodne názorovo antagonistických skupín: technikov a ekológov.

● VZDELÁVAŤ – Festival náučno populárnou formou prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva odbornú i laickú verejnosť a prispieva k jej vedomostnému i kultúrnemu rastu.

● INFORMOVAŤ – Festival prináša každoročne celosvetovú aktuálnu filmovú a TV tvorbu z problematiky trvalo udržateľného rozvoja.

● DISKUTOVAŤ – Festival je celoročným interaktívnym podujatím, ktoré problémy nielen pomenováva, ale napomáha aj k ich riešeniu.

● ZABÁVAŤ – Festival je aj fiestou, čiže zábavou. Vďaka celodenným i večerným projekciám, sprievodným akciám a programom je celotýždňovým happeningom na vysokej kultúrnej i spoločenskej úrovni.

● SÚŤAŽIŤ – Festival je medzinárodnou súťažnou prehliadkou filmov.

Na všetky podujatia je vstup voľný.

Share

Related