Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra

Name: 
International Theatre Festival Divadelná Nitra
Kontakt: Darina Kárová Riaditeľka

Divadelná Nitra 2010 - logoMedzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra patrí k najvýznamnejším medzinárodným podujatiam v oblasti kultúry na Slovensku; je výberovou nesúťažnou prehliadkou európskeho, predovšetkým činoherného divadla s presahom do iných druhov divadelného umenia a umenia vôbec; podporuje atmosféru otvorenosti, slobody a plodnej výmeny názorov, čo oceňujú najmä mladí ľudia, ktorí sú hlavnou cieľovou skupinou festivalu a tvoria aj väčšinu publika. Druhou mimoriadne cenenou skupinou sú profesionáli – kritici, publicisti, tvorcovia scénických diel. Divadelná Nitra je súčasťou pôsobenia v európskom priestore. Je kontaktným a informačným bodom na Slovensku pre zahraničie, propagátorom slovenského divadla a partnerom nadnárodných projektov. Dôkazom významu Divadelnej Nitry v tomto smere sú špičkové medzinárodné konferencie (za všetky: Kultúra – bremeno či kapitál? – 2004), ako aj skutočnosť, že v uplynulých rokoch si tento festival vybrali uznávané medzinárodné projekty či siete ako miesto pre svoje stretnutia (Výskum európskych festivalov – 2005, ENICPA – 2006, výročný jarný míting IETM Bratislava 2009), či dokonca ako partnera pre spoluprácu (F.I.T. – Festivals in Transition, projekt v rámci Kultúry 2000, 2005/2006). Zásluhou kvality festivalového programu sa Divadelná Nitra dostala na úroveň takých prestížnych festivalov, ako je Dialog vo Wroclavi, BITEF v Belehrade alebo Kunsten Festival des Arts v Bruseli.

Systematické objavovanie a prezentovanie menej známych osobností (koncepčný zámer „vychádzajúce hviezdy“) si vyslúžilo uznanie nielen v divadelných kruhoch v zahraniční, ale aj v oficiálnych miestach, ako sú ministerstvá kultúry rôznych štátov, veľvyslanectvá a zahraničné kultúrne inštitúty na území SR, čoho dôkazom je dlhodobá efektívna spolupráca týchto subjektov s festivalom. Pre mnohé európske krajiny znamená Divadelná Nitra často jedinú platformu prezentácie ich divadelného umenia na Slovensku.

Ďalšie informácií sa nachádzajú na stránke .

Share

Related