Prix Ex Aequo Medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež

Name: 
Prix Ex Aequo International Children's and Youth Radio Drama Festival
Kontakt: Ľuboš Machaj Riaditeľ Sekcia programu
Periodicita: Každoročne, Jan-Feb, 2 dni

Festival je medzinárodná sútažná prehliadka hier pre deti a mládež, ktorého sa môžu zúčastniť všetci aktívni a pridružení členovia EBU. Do sútaže môžu byť prihlásené dramatické rozhlasové programy určené pre deti a mládež. Miestom konania festivalu je Slovenský rozhlas v Bratislave. Oficiálnymi jazykmi festivalu sú angličtina a francúzština, pracovným jazykom je angličtina.

Súťaží sa v dvoch kategóriách: (a) rozhlasová hra pre deti; a (b) rozhlasová hra pre dospievajúcich.

Share

Related