Medzinárodný festival dokumentárnych filmov o architektúre (Archfilm)

Name: 
International Film Festival of Documentaries in Architecture (Archfilm)
Kontakt: Eva Kratochvílová Riaditeľka

Medzinárodný filmový festival Archfilm sa koná každé tri roky. Jeho cieľom je informovať odbornú i laickú verejnosť o celosvetovej filmovej produkcii v oblasti architektúry. Program sa skladá zo súťažnej prehliadky filmov a videí z rôznych častí sveta a zo sprievodných akcií, akými sú semináre, prezentácie, diskusie a výstavy.

Share

Related