Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

Name: 
Central European Festival of Concert Art in Žilina
Kontakt: Oľga Smetanová Riaditeľka
Kontakt: Katarína Paduchová Sekretariát
Email: 

Medzinárodný festival klasickej hudby sa koná každoročne v apríli v Žiline od roku 1991. Je prehliadkou najvýraznejších talentov klasického interpretačného umenia zo Slovenska a rôznych krajín Európy, predovšetkým zo stredoeurópskeho regiónu. Poskytuje priestor na výmenu kultúrnych hodnôt a na konfrontáciu interpretačných schopností popredných mladých umelcov z Európy. Účastníkmi sú špičkoví mladí umelci – víťazi či laureáti renomovaných medzinárodných interpretačných súťaží – inštrumentalisti, vokálni umelci, dirigenti i malé komorné súbory vo veku do 32, resp. 35 rokov, ktorí posledný úspech dosiahli najneskôr 5 rokov dozadu. Na festivale sa prezentujú v polorecitáloch alebo so sprievodom popredných orchestrov zo Slovenska a z okolitých krajín. Výkony súťažiacich hodnotí medzinárodná porota zložená predovšetkým z muzikológov a hudobných kritikov prevažne z krajín strednej Európy. Najvýraznejší umelecký výkon festivalu ohodnotí udelením Ceny hudobnej kritiky. Držiteľ tejto ceny získava možnosť účinkovať na ďalšom ročníku festivalu. Festival vytvára priestor na stretnutia hudobných pedagógov, muzikológov, hudobných kritikov, reprezentantov agentúr, kultúrnych inštitúcií, zahraničných hostí. Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jeho hlavným partnerom je Štátny komorný orchester Žilina, na pôde ktorého sa festival odohráva.

Share

Related