Detský festival ľudovej hudby

Name: 
Children’s Folk Music Festival
Kontakt: Jozef Burič Koordinácia

Celoštátna súťažná prehliadka detských kolektívov a sólistov – interpretov hudobného folklóru, t. j. detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov. Poslaním prehliadky je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich na aktívnu činnosť v tomto smere, umožniť im prezentovať výsledky práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Festival zároveň vyhľadáva nové muzikantské a spevácke talenty.

Koná sa každé dva roky. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum, organizátorom je Banskobystrický samosprávny kraj – Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Na podujatí sa môžu zúčastniť kolektívy alebo sólisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine) činní na území Slovenskej republiky a čerpajúci hudobný folklórny materiál zo Slovenska. Vekový limit je 15 rokov, s výnimkou hráča na kontrabase v ľudovej hudbe, ktorý môže mať 18 rokov. Jednotlivci a kolektívy súťažia v štyroch kategóriách: 1. ľudové hudby, 2. spevácke skupiny (počet členov v oboch kategóriách je 3 – 12), 3. sólisti speváci (aj duo) – sólistov spevákov a spevácke skupiny môže sprevádzať jeden inštrumentalista alebo ľudová hudba, 4. sólisti inštrumentalisti – hráči na ľudových hudobných nástrojoch. Celoštátna prehliadka sa uskuočnila 13. – 14. 6. 2008 v Rimavskej Sobote. Súťažné výkony hodnotia na všetkých stupňoch odborné poroty. Najlepšie výkony v celoštátnom kole sú ocenené titulom Laureát Detského festivalu ľudovej hudby.

Share

Related