Small Carpathian Library in Pezinok

Little Carpathian Library in Pezinok - logo
Name: 
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Contact: Anna Gašparovičová (f) Director
Contact: Katarína Benciová (f) Methodologist
Address: 
Holubyho 5, 902 01 Pezinok, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 33 641 2315
Fax: 
421 (0) 33 641 3123
Hours: 
8am-6pm Mon-Tue and Thu-Fri, 1pm-4pm Wed, 8pm-12pm Sat, closed Sun

Little Carpathian Library in Pezinok - logoMalokarpatská knižnica v Pezinku plní funkciu krajskej knižnice v Bratislavskom samosprávnom kraji. Je metodickým a koordinačným centrom pre obecné knižnice okresov Pezinok, Malacky a Senec. Plní aj funkciu mestskej knižnice sídelného mesta. Ponúka množstvo služieb pre verejnosť, ktoré zahŕňajú prezenčné a absenčné výpožičky kníh, novín a časopisov, regionálnej tlače a iných dokumentov, rezerváciu dokumentov, medziknižničnú výpožičnú službu, informácie o kraji, rešeršovanie a i.

Knižnica ďalej ponúka verejné využívanie počítačov na písanie rôznych písomností a prístup na internet pre čitateľov aj širokú vrejnosť.

Share

Related