Karol Pádivý Award

hf_logo_ (8)
Name: 
Cena Karola Pádivého
Contact: Miloš Kocian Director
Telephone: 421 (0) 2 5920 7411
Frequency: Annual
Proprietor: 
Address: 
Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5920 7400
Fax: 
421 (0) 2 5464 1274