Scientific and Specialised Literature Award

Literary Fund - logo
Name: 
Cena za vedeckú a odbornú literatúru
Contact: Dr Ladislav Serdahély Director
Contact: Eva Sokolová Deputy
Telephone: 421 (0) 2 5296 1259
Frequency: Annual
Proprietor: 
Address: 
Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 2 5296 8779
Fax: 
421 (0) 2 5296 8834