Slovenský inštitút v Prahe

Name: 
Slovak Institute in Prague
Kontakt: Vladimír Valovič Riaditeľ

Slovenský inštitút - logoSlovenský inštitút v Prahe je jeden z ôsmich slovenských inštitútov v zahraničí, ktorého cieľom je propagovať slovenskú kultúru v spolupráci so zahraničnými inštitútmi, poskytovať informácie o kultúrnom živote, spoločnostiach, organizáciách, vyššom vzdelaní a vedeckých inštitúciách na Slovensku a prezentovať kraje Slovenska. Slovenské inštitúty sa nachádzajú ešte v Berlíne, Budapešti, Paríži, Moskve, Ríme, Varšave a vo Viedni.

Share