Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry, Martin

Name: 
National Institute of Slovak Language and Literature, Martin
Kontakt: PaedDr. Miroslav Bielik Riaditeľ
Bc. Janetta Gábrišová, Mgr. Zuzana Bukovenová Sekretariát

Matica Slovenska (2)Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry (NISJL) je ústredným interdisciplinárnym vedeckým, odborným i organizačno-metodickým a dokumentačno-prezentačným pracoviskom MS, dbajúcim o starostlivosť a aktivity v oblasti štátneho jazyka a slovenskej literatúry v širokej spoločenskej praxi. Jeho zriaďovaciu listinu a organizačný poriadok vydáva po schválení vo výbore MS predseda MS. Riaditeľa vymenúva a odvoláva predseda MS na základe výsledkov konkurzného alebo výberového konania.

Súčasťou NISJL sú tieto pracoviská: Archív MS, Slovenské pohľady, Slovenský literárny ústav, Vydavateľstvo MS.

Share