Slovenský inštitút v Berlíne

Slovakia flag
Name: 
Slovak Institute in Berlin
Kontakt: Ing. arch. Martin Sarvaš Riaditeľ

Slovenský inštitút v Berlíne je jeden z ôsmich slovenských inštitútov v zahraničí, ktorého cielom je propagovať slovenskú kultúru v spolupráci so zahraničnými inštitútmi, poskytovať informácie o kultúrnom živote, spoločnostiach, organizáciách, vyššom vzdelaní a vedeckých inštitúciách na Slovensku a prezentovať kraje Slovenska. Slovenské inštitúty sa nachádzajú ešte v Prahe, Paríži, Moskve, Ríme, Varšave, Budapešti a Viedni.

Share