Slovenský inštitút v Paríži

Slovakia flag
Name: 
Slovak Institute in Paris
Kontakt: Božena Krížiková Riaditeľka

Slovenský inštitút v Paríži je jeden z ôsmich slovenských inštitútov v zahraničí, ktorého cielom je propagovať slovenskú kultúru v spolupráci so zahraničnými inštitútmi, poskytovať informácie o kultúrnom živote, spoločnostiach, organizáciách, vyššom vzdelaní a vedeckých inštitúciách na Slovensku a prezentovať kraje Slovenska. Slovenské inštitúty sa nachádzajú ešte v Berlíne, Prahe, Budapešti, Moskve, Ríme, Varšave a vo Viedni.

Share