Slovenský inštitút v Moskve

Slovakia flag
Name: 
Slovak Institute in Moscow
Kontakt: Ing. Aneta Marenčíková Riaditeľka

Slovenský inštitút v Moskve je jeden z ôsmich slovenských inštitútov v zahraničí, ktorého cielom je propagovať slovenskú kultúru v spolupráci so zahraničnými inštitútmi, poskytovať informácie o kultúrnom živote, spoločnostiach, organizáciách, vyššom vzdelaní a vedeckých inštitúciách na Slovensku a prezentovať kraje Slovenska. Slovenské inštitúty sa nachádzajú ešte v Berlíne, Prahe, Paríži, Budapešti, Ríme, Varšave a vo Viedni.

Share