Slovenský inštitút v Budapešti

Name: 
Slovak Institute in Budapest
Kontakt: Milan Kurucz Riaditeľ

Slovenský inštitút v Budapešti je jeden z ôsmich slovenských inštitútov v zahraničí, ktorého cielom je propagovať slovenskú kultúru v spolupráci so zahraničnými inštitútmi, poskytovať informácie o kultúrnom živote, spoločnostiach, organizáciách, vyššom vzdelaní a vedeckých inštitúciách na Slovensku a prezentovať kraje Slovenska. Slovenské inštitúty sa nachádzajú ešte v Berlíne, Prahe, Paríži, Moskve, Ríme, Varšave a vo Viedni.

Share