European Network of Cultural Centres (ENCC)

Kontakt: Andreas Kämpf Prezident

ENCC - logoSocio-kultúrne iniciatívy po celej Európe majú podobné zámery, ciele, metódy a politické záujmy. Aby sa ich podarilo zjednotiť efektnejším spôsobom, rozvinula sa v roku 1994 neformálna spolupráca, ktorá sa v roku 1999 premenila na „Európsku sieť kultúrnych centier“ (ENCC). Od roku 2004 ju koordinuje a spravuje "Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V." v Berlíne. Členovia ENCC sú tie národné asociácie a konfederácie, ktoré zastupujú kultúrne centrá danej krajiny. Cieľom ENCC je zastupovať kultúrne centrá Európy. Snaží sa takisto podporiť socio-kultúrny a umelecký život v Európe, najmä prostredníctvom kultúrnych centier a ich aktivít. Od svojho vzniku ENCC nadviazalo mnoho kontaktov po celej Európe, aby bolo možné zistiť, koľko a ktoré kultúrne centrá fungujú.

Základným mottom ENCC je: „Diskusia, lobbying a služba“ na európskej úrovni. Špecifické ciele zahŕňajú:

- ustanoviť profesionálnu sieť pre kultúrne centrá na európskej úrovni

- propagovať interkultúrnu komunikáciu a partnerstvo, najmä pri vytváraní miestnych partnerstiev medzi kultúrnymi centrami v európskych krajinách,

- propagovať dialóg medzi kultúrnymi centrami v európskom a celosvetovom kontexte,

- pestovať medzinárodnú výmenu skúseností, odborníkov a mladých aktivistov

- prezentovať záujmy kultúrnych centier a a posilniť ich hlas na európskej úrovni

- poskytovať príležitosti na zakladanie kultúrnych centier a ich sietí.

Súčasní členovia ENCC (národné asociácie) pochádzajú z 11 Európskych krajín. ECNN zároveň rozvíja svoje aktivity v spolupráci s ďalšími 7 európskymi krajinami. Okrem toho, ECNN úzko spolupracuje s príbuznými iniciatívami a organizáciami na európskej úrovni.

Share

Related